การลงทุน

อยากซื้อกองทุนรวมต้องรู้จัก NAV คืออะไร?

กองทุนรวม

เมื่อต้องตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวม เหล่านักลงทุนมืออาชีพก็คงจะพิจารณากองทุนรวมที่ต้องการลงทุนจาก NAV ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหรือไม่ แต่สำหรับนักลงทุนมือใหม่ เมื่อพูดถึง NAV ก็คงจะนั่งเกาหัวกันอยู่บ้างว่า NAV คืออะไร แล้วทำไมต้องมีการพิจารณาค่า NAV ก่อนเลือกกองทุน ใครกำลังสงสัยอยู่อย่ารอช้าไปติดตามกันต่อเลย

NAV คืออะไร?

NAV ย่อมาจาก Net Asset Value ที่หมายถึง มูลค่าทรัพย์สินสุทธิทั้งหมดของกองทุนรวมนั้น รวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมจะได้รับจากการลงทุน โดยนำมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดที่กองทุนมีอยู่ หักลบด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินทั้งหมดในช่วงเวลานั้น

ซึ่งราคาที่ประกาศออกมา จะแสดงอยู่ในรูปของ ‘มูลค่าต่อหน่วยลงทุน’ ที่นักลงทุนต้องพิจารณาเมื่อต้องการซื้อ-ขายกองทุนนั้นๆ โดยนำค่า NAV มาหารด้วยจำนวนหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด และมูลค่าของหน่วยลงทุนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละวัน

แต่ทั้งนี้ NAV ไม่สามารถใช้เทียบระหว่างกองทุนรวมได้ เนื่องจากแต่ละกองทุนรวมมีปัจจัยแวดล้อมที่แตกต่างกัน หากต้องการเปรียบเทียบกองทุนรวม ควรจะพิจารณาและเปรียบเทียบจากผลตอบแทนหรือผลดำเนินการย้อนหลังของกองทุนรวม ว่ามีมูลค่า NAV เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เมื่อเทียบกับในอดีต หรือพิจารณาจากนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อให้ทราบว่าผลตอบแทนของกองทุนรวมไหนน่าสนใจกว่ากัน

NAV มีประโยชน์อย่างไร?

NAV จะบ่งบอกมูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวม ซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนทราบได้ว่า หากจะซื้อหรือขายคืนกองทุนรวม จะได้ในราคาประมาณเท่าไหร่เพื่อให้นักลงทุนทราบว่าจะซื้อ-ขายกองทุนรวมได้ในราคาประมาณเท่าไหร่

 นอกจากนี้ NAV ยังเป็นตัวเลขที่สะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนรวม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ NAV จะแสดงให้เห็นผู้ลงทุนเห็นว่า กองทุนรวมนั้นมีการบริหารกองทุน และทำให้ผู้ลงทุนได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยเพียงใด

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวม ก็อย่าลืมศึกษาเกี่ยวกับ NAV ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อน เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนรวมมากขึ้น รวมถึงพิจารณาผลตอบแทนย้อนหลังและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมนั้นๆ อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยเช่นกัน และหากใครสนใจติดตามเรื่องราวหรือข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการลงทุน ก็สามารถติดตามต่อได้ที่ Invest Gunter เพราะเราจะอัปเดตข้อมูลที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาไปเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

เงินเดือน 20,000 ก็ลงทุนได้

Previous article

เรื่องสำคัญในการลงทุน เงินเฟ้อคืออะไร

Next article