การลงทุน

นักลงทุนในตลาดหุ้นมีใครบ้าง และมีกี่ประเภท

นักลงทุน

“ตลาดหุ้น” ถือเป็นตลาดลงทุนสำหรับผู้ที่มีเงินทุนสูงและต้องการลงทุนเพื่อให้ได้รับผลตอบแทน ซึ่งในตลาดหุ้นก็มีนักลงทุนหลากหลายประเภทที่เข้ามาเพื่อทำการซื้อ-ขายหุ้น การที่คุณมีข้อมูลเกี่ยวกับนักลงทุนแต่ละประเภทที่อยู่ในตลาดหุ้นจะทำให้คุณมีความพร้อมในการซื้อ-ขายหุ้นมากกว่า แล้วนักลงทุนในตลาดหุ้นมีใครบ้าง และมีกี่ประเภท วันนี้เราจะมาบอกคุณเอง

4 กลุ่มนักลงทุนในตลาดหุ้น

1.กลุ่มสถาบันในประเทศ

เป็นรูปแบบของกองทุนรวม ที่มีเป้าหมายคือเพื่อแสวงหาผลกำไร โดยจะเป็นการระดมเงินจากนักลงทุนแล้วนำไปลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้ และจะมีผู้จัดการกองทุนเป็นผู้บริหารการลงทุนให้ทั้งหมด ซึ่งผู้ลงทุนสามารถเลือกความเสี่ยงของกองทุนรวมได้ตั้งแต่ระดับความเสี่ยงต่ำ ไปจนถึงระดับความเสี่ยงสูง

2.กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)

กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นกลุ่มที่ดูแลเรื่องการซื้อ-ขายหุ้นของนักลงทุนและมีฝ่ายซื้อ-ขายหุ้นของตนเองด้วย เมื่อได้กำไรจากการซื้อ-ขายหุ้นแล้ว ก็จะนำมาแบ่งตามสัดส่วนที่ได้ตกลงกันไว้

3.กลุ่มนักลงทุนต่างชาติ

กลุ่มนักลงทุนจากทั่วโลกที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นของไทย โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะลงทุนในรูปแบบของกองทุนรวมที่เป็นกองทุนต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนกลุ่ม ถือเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีอิทธิพลและมีความสำคัญต่อตลาดหุ้นไทยมากพอสมควร เนื่องจากการนำเงินมาลงทุนในประเทศไทยจะทำให้ตลาดหุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้นและมีเงินหมุนเวียนในประเทศมากขึ้นด้วยเช่นกัน

4.กลุ่มนักลงทุนรายย่อยในประเทศ

กลุ่มนักลงทุนทั่วไปที่มีประชากรสูงสุด และมีช่วงของขนาดพอร์ตกว้างที่สุด แต่นักลงทุนกลุ่มนี้จะมีข้อจำกัดเรื่องเงินทุนที่ไม่มากเท่ากับนักลงทุนกลุ่มอื่นๆ และมักจะลงทุนไปตามทิศทางของตลาดหุ้น

ประเภทของนักลงทุน

1.นักลงทุนสายพื้นฐาน หรือ VI (Value Investor)

เป็นนักลงทุนที่จะพิจารณาพื้นฐานของหุ้นเป็นหลัก ซึ่งมักจะมีการวิเคราะห์ธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รวมถึงคู่แข่ง ควบคู่ไปกับการดูงบการเงินของบริษัทนั้นด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะลงทุนระยะยาว เพื่อให้สามารถสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงออกมาได้ และมักจะพบในกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่มีนโยบายการลงทุนหุ้นระยะยาว

2.นักลงทุนสายเทคนิค

เป็นนักลงทุนที่ไม่สนใจพื้นฐานและราคาพื้นที่แท้จริง (Fair Value) แต่จะเน้นพิจารณาปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลักในการตัดสินใจซื้อ-ขายหุ้น

3.นักลงทุนแบบผสมพื้นฐานและเทคนิค

เป็นนักลงทุนที่สนใจทั้งพื้นฐานของหุ้นและปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งจะทำให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีการพิจารณารอบด้าน

สำหรับกลุ่มนักลงทุนและประเภทของนักลงทุนที่เราได้ยกมา คงจะทำให้คุณพิจารณาได้ว่าคุณเป็นนักลงทุนกลุ่ม/ประเภทไหน ซึ่งจะทำให้คุณสามารถเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน รวมถึงศึกษาเกี่ยวกับประเภทของนักลงทุนที่ตัวเองเป็นอยู่ได้เป็นอย่างดี แต่อย่าลืมว่า “การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน” และหากใครสนใจติดตามเรื่องราวหรือข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการลงทุน ก็สามารถติดตามต่อได้ที่ Invest Gunter เพราะเราจะอัปเดตข้อมูลที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาไปเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

เรื่องสำคัญในการลงทุน เงินเฟ้อคืออะไร

Previous article

5 ธุรกิจอาหารน่าลงทุน ขายดี คืนทุนไว 2564

Next article