การลงทุน

ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ดีอย่างไร

เมื่อพูดถึง การลงทุน เชื่อว่าคนส่วนใหญ่คงจะคิดไปถึงการลงทุนในหุ้น ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งถือเป็นประเภทการลงทุนที่ได้รับความนิยมจากเหล่านักลงทุนมากมาย แต่โดยแท้จริงแล้ว ยังมีการลงทุนอีกหนึ่งประเภทที่สามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจได้ง่าย แต่กลับถูกมองข้ามไป นั่นก็คือ การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล แล้วพันธบัตรรัฐบาลคืออะไร มีอะไรที่ต้องรู้ก่อนลงทุน และทำไมถึงน่าลงทุน วันนี้ Invest Gunter จะมาบอกคุณเอง

พันธบัตรรัฐบาล คืออะไร?

พันธบัตรรัฐบาล (Government Bond) คือ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งผู้ออกพันธบัตรรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังจะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” และนักลงทุนที่ไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจะมีสถานะเป็น “เจ้าหนี้” เน้นเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำ โดยราคาของพัธบัตรรัฐบาลจะถูกเรียกว่า Par Value หรือ Face Value และผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลที่มาในรูปแบบของ “ดอกเบี้ย” จากผู้ออกพันธบัตรตามสัญญากำหนด จะถูกเรียกว่า Coupon Rate

ซึ่งความเสี่ยงของการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลคือ ความเสี่ยงที่รัฐบาลจะผิดชำระหนี้ แต่ทั้งนี้ โอกาสในการผิดชำระหนี้ของรัฐบาลมีน้อยมาก หากรัฐบาลไม่สามารถนำเงินมาจ่ายได้ ก็จะหาทางเก็บภาษีหรือกู้เงินอีกก้อนมาจ่าย ทำให้พันธบัตรรัฐบาลถือเป็นสินทรัพย์ปลอดความเสี่ยง (Risk Free)

เรื่องต้องรู้ก่อนลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล

1.การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจำเป็นต้องเสียภาษี

ผู้ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวด

2.นักลงทุนรายย่อยเข้าถึงได้ยาก

หากต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ผู้ลงทุนจะต้องเข้าไปประมูลกับรัฐบาลโดยตรง ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นนักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนสถาบันเท่านั้น เนื่องจากต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการลงทุน ทำให้นักลงทุนรายย่อยสามารถเข้าถึงได้ยาก แต่หากต้องการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ก็สามารถเลือกลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์ที่ออกมาเพื่อนักลงทุนรายย่อยโดยเฉพาะแทนได้เช่นกัน

3.มีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง

หากผู้ลงทุนต้องการได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้น ผู้ลงทุนจะต้องทำการซื้อพันธบัตรรัฐบาลในระยะเวลาที่มากขึ้น เพื่อให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ ซึ่งจะทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง ซึ่งรวมไปถึงการที่ผู้ลงทุนเลือกลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวโดยไม่มีการวางแผน แล้วเกิดเหตุที่ทำให้ต้องใช้เงินก่อนครบกำหนดอายุการลงทุน ผู้ลงทุนจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลนั้นไปขายในตลาดรอง ซึ่งอาจจะต้องขายขาดทุนหรือไม่ได้รับเงินตามที่ควรได้

4.ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

หากดอกเบี้ยในตลาดมีอัตราสูงขึ้น ทำให้มูลค่าของตราสารหนี้ลดลง และอาจจะทำให้ผู้ลงทุนเสียโอกาสการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดีกว่าที่ผู้ลงทุนได้รับอยู่ได้

การลงทุนพันธบัตรรัฐบาลเหมาะกับใคร?

1.ผู้ที่ไม่ชอบความเสี่ยงและต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน

2.ผู้ที่ต้องการบริหารพอร์ตลงทุนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น

เนื่องจากตราสารหนี้จะทำให้เกิดรายรับที่สม่ำเสมอ และเมื่อครบกำหนด ผู้ลงทุนก็จะได้รับเงินต้นคืน ซึ่งจะช่วยสร้างความสมดุลให้กับพอร์ตลงทุนได้ แต่ทั้งนี้ ผู้ลงทุนก็ควรแบ่งสัดส่วนเงินที่จะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้สอดคล้องกับรายได้ประจำ รวมถึงพิจารณาความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ และต้องมีการวางแผนการลงทุนที่รอบคอบด้วยเช่นกัน

การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ถือเป็นการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ำ และได้รับผลตอบแทนที่แน่นอน แต่หากต้องการลงทุน จำเป็นควรศึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลให้เข้าใจรอบด้านก่อน เพื่อให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างรอบคอบที่สุด และหากใครสนใจติดตามเรื่องราวหรือข้อมูลดีๆ เกี่ยวกับการลงทุน สามารถติดตามต่อได้ที่ Invest Gunter เพราะเราจะอัปเดตข้อมูลที่จะทำให้คุณสามารถพัฒนาไปเป็นนักลงทุนมืออาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

รู้จักนักลงทุนหุ้นแบบ Day Trade vs VI

Previous article

หมีอะไรราคาเป็นแสน!? มารู้จัก BE@RBRICK ของสะสมน่าลงทุนของคนมีสไตล์

Next article