Uncategorized

รู้ทันพฤติกรรมเสี่ยงโรค NCDs และการป้องกันก่อนสายเกินแก้

โรค NCDs

โรค NCDs (Non-Communicable Diseases) หรือ กลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง คือ กลุ่มโรคที่ไม่ได้มีสาเหตุมาจากเชื้อโรค หรือการติดเชื้อ แต่เป็นโรคที่ไม่ติดต่อผ่านการสัมผัส แม้จะมีการคลุกคลีกับตัวนำโรค (พาหะ) แต่เป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และเกิดการสะสมจนก่อให้เกิดโรคร้ายในร่างกาย

โรค NCDs เป็นกลุ่มโรคที่คนไทยกำลังเผชิญกับความรุนแรงมากขึ้นทุกปี จากผลสำรวจพบว่าคนไทย 14 ล้านคน ป่วยด้วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และเสียชีวิตจากกลุ่มโรคดังกล่าวมากกว่า 340,000 รายต่อปี หรือคิดเป็นจำนวน 75% ของการเสียชีวิตในแต่ละปีของคนไทยทั้งหมด หรือเรียกได้ว่าทุก 1 ชั่วโมง คนไทยต้องเสียชีวิตจากโรค NCDs ราว 37 คน โดยมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ป่วยกลุ่มโรค NCDs มักจะเสียชีวิตก่อนอายุ 60 ปี

รู้เท่าทัน! ปรับพฤติกรรมห่างไกลโรค NCDs

โรค NCDs

สำรวจพฤติกรรมประจำวัน ใช่สาเหตุของโรค NCDs หรือไม่

อย่างที่บอกว่าโรค NCDs หรือกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ แต่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการทานอาหารที่มากเกินความต้องการของร่างกาย อาหารรสจัด หรืออาหารที่มีปริมาณไขมันสูง อีกทั้งการออกกำลังกาย หรือขยับร่างกายน้อยเกินไป จนนำไปสู่การเป็นโรคอ้วน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ก่อให้เกิดโรคร้ายอื่น ๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง

ไม่อยากเป็นโรค NCDs ต้องปรับพฤติกรรมอย่างไรบ้าง

นอกจากนี้ ปัจจัยร่วมอย่างการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคตับ โรคถุงลมโป่งพอง โรคเกี่ยวกับปอด ซึ่งอาจลุกลามไปจนถึงขั้นกลายเป็นโรคมะเร็งได้ในที่สุด ประกอบกับการพักผ่อนนอนหลับไม่เพียงพอ ทำให้ร่างกายภูมิตกเกิดภาวะแทรกซ้อน ร่างกายต้องเผชิญกับหลายโรคร้ายพร้อมกัน เสี่ยงต่อการเสียชีวิตหากไม่รีบเข้ารับการรักษา โดยในกระบวนการรักษาโรคกลุ่ม NCDs ก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงจนผู้ป่วยบางรายถอดใจไม่เข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ทำให้ไม่หายขาดจากโรค และเสียชีวิตในที่สุด

โรค NCDs

สำหรับการป้องกันการเกิดโรค NCDs ง่าย ๆ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประจำวัน ลด ละ เลิก การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง อาหารรสจัด หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ งดดื่มแอลกอฮอล์ งดสูบบุหรี่ ที่สำคัญอย่าลืมเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ร่างกายของเราห่างไกลจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้

รู้เท่าทัน โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาการกลุ่มโรค NCDs มีอะไรบ้าง

เรียกได้ว่า NCDs เป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่อันตรายต่อชีวิตอย่างมาก เนื่องจากสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย เพราะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าอยากห่างไกลโรคร้าย และมีสุขภาพที่ดี ก็อย่าลืมตรวจเช็กสุขภาพร่างกายอยู่เป็นประจำ และสม่ำเสมอ รวมไปถึงถ้าตรวจพบความผิดปกติของร่างกายก็อย่าลืมรีบเข้าไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยด่วน

ขอบคุณข้อมูลจาก https://hillkoff.com/

วิธีเลือกโรงงานขายส่งเนื้อหมู สด สะอาด ได้มาตรฐาน

Previous article

ตอบข้อสงสัย หากหยุดกินคอลลาเจน แล้วเป็นอะไรไหม

Next article